Herinrichting Plein

Update 2 (08-12-20)
Lees hier wat wij, als werkgroep, gedaan hebben met uw reactie(s)

Vanaf september tot en met eind oktober (van 2020) is er de gelegenheid geweest om uw reactie(s) in te dienen op het schetsontwerp van de werkgroep openbare ruimte (onderdeel van platform binnenstad Nijkerk). Hiervoor zijn er op 23 en 24 oktober twee informatiebijeenkomsten geweest om fysiek u te woord te staan. Wij, als werkgroep openbare ruimte, kijken terug op een geslaagde periode.

Platform binnenstad Nijkerk Het plein

Op deze pagina willen wij u graag informeren dat uw reactie(s) is/ zijn verwerkt in een reactienota. In deze nota hebben wij antwoord gegeven op uw reactie(s). Tevens zijn er reactie(s) verwerkt in het schetsontwerp.

Deze reactienota en het aangepaste schetsontwerp kunt u hieronder inzien:

Klik hier voor de reactienota
Klik hier voor het aangepaste schetsontwerp

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

Op basis van de ontvangen reactie(s) en de wijze waarop wij, als werkgroep, hiermee om willen gaan is het schetsontwerp op een aantal punten aangepast. Het schetsontwerp is aangepast en dit zullen wij, de werkgroep, aanbieden aan het college. Het is dan aan het college om hierover een besluit te nemen om het ontwerp ter inzage te leggen.
De verwachting is dat het schetsontwerp medio februari ter inzag wordt gelegd. Alle belanghebbenden kunnen dan reageren. De gemeente informeert u wanneer de formele inspraak start. Dit zal gaan via een brief, de krant en de gemeente pagina.

Wij, als werkgroep, hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet en stuur gerust een mail naar: info@platformbinnenstadnijkerk.nl.

Update 1 (01-10-20)
Wat vindt u van ons ontwerp voor het Plein?

De herinrichting van het Plein in Nijkerk komt steeds dichterbij. We hebben een mooi ontwerp gemaakt, dat we als platform besproken hebben met verschillende belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld  de ondernemers aan het Plein. We willen het ontwerp ook presenteren aan alle inwoners en ondernemers. Hieronder vindt u het ontwerp.

Wat vindt u hiervan? U kunt tot 23 oktober 2020 reageren via het reactieformulier. Wilt u meer informatie, dan bent u woensdagavond 23 september en donderdagavond 24 september op het Plein zelf welkom voor een informatiebijeenkomst. Start: 19.30 uur.

Het Plein is en blijft de centrale plek in ons centrum. Hier is ruimte voor terrassen, manifestaties, evenementen en de markt, kortom: ontmoeting. In het nieuwe ontwerp is het Plein zelf duidelijk aangegeven met grijze stenen. Er is op meerdere plekken gelegenheid om even te gaan zitten. Fietsen kunt u stallen aan de noordkant en aan de zuidkant van het Plein. De bomen blijven en wellicht komt er één bij. Het water langs de Kolkstraat/Koetsendijk gaat meer opvallen dankzij een waterkunstwerk.

We willen graag weten wat u hiervan vindt! Klik hier voor de huidige situatie en het ontwerp (pagina 3). Ook willen we u vragen welke objecten u weer terug zou willen zien,

  • de muziektent,
  • de Van Kluyve Lantaarn,
  • het beeld met de koeien (Boerenmaandag),
  • het kunstbankje ontworpen door Linda Verkaaik.
  • de pomp

 

 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie over de objecten

Wilt u uw mening geven, vul dan het reactieformulier in.

Vervolg

Eind dit jaar zullen we het ontwerp aan de gemeente sturen. Het college zal er een besluit over nemen. Hierbij komt er een officiële inspraak procedure. Dit betekent dat u als inwoner of ondernemer een reactie kunt geven als u nog opmerkingen heeft en/of aanpassingen wilt zien in het ontwerp. Nadat het college een besluit heeft genomen wordt het ontwerp definitief en zal de gemeente een aannemer selecteren om de werkzaamheden uit te voeren.