NIEUWS

Een eigen bewonersvereniging!

De binnenstad heeft een eigen bewonersvereniging. Er is een bestuur, er zijn statuten en de vereniging is binnenkort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit Pietsje Boers, Toon Habers en voorzitter Aart Markies

Denk en doe mee!
Als inwoner van de binnenstad kunt u voor 10 euro per jaar lid worden van de bewonersvereniging.

• Minimaal 1 keer per jaar een algemene vergadering.
• Een bestuur dat het hele jaar door bereikbaar is.
• Informatie via de toekomstige website van de vereniging.
• En u kunt de handen uit de mouwen steken in een werkgroep of in het bestuur.

Vragen? Email naar: bevebinnenstad@gmail.com

Bestuur
“We vinden het een uitdaging om naar boven te krijgen wat er bij bewoners leeft. Denk aan herinrichting van straten, evenementen, huisdieren in de binnenstad, straatmeubilair (bankjes bijvoorbeeld). Het is goed en nuttig om te verbinden, mensen bij elkaar houden en contacten te leggen met andere partijen.”

Vertegenwoordigd in het Platform Binnenstad
Waarom is de nieuwe bewonersvereniging eigenlijk belangrijk voor de binnenstad? “Onze vereniging is gesprekspartner van de gemeente met gevraagd en ongevraagd advies. We zijn ook vertegenwoordigd in het Platform Binnenstad Nijkerk. Tot nu toe hebben diverse individuele inwoners zich, op persoonlijke titel en vaak heel verdienstelijk, ingezet voor de binnenstad. Met de vereniging willen we zorgen dat de inbreng vanuit de binnenstad op zo veel mogelijk draagvlak kan rekenen”.
Het bestuur vindt de bewonersvereniging ook om een andere reden belangrijk: “Naast belangenbehartiging heeft onze vereniging ook een sociale functie. We leven in een tijd dat het belangrijk is om elkaar te kennen, zorg te dragen voor elkaar en elkaar te helpen. Denk ook aan de hele energietransitie waarbij we van elkaar kunnen leren en samenwerken”.

Voldoende leden en bestuurders
“We starten met een prima professioneel team. Natuurlijk zijn we nog op zoek naar uitbreiding. Het succes van de bewonersvereniging staat en valt met voldoende leden en bestuurders. Hoe meer mensen bij de vereniging horen, hoe sterker de stem. Hoe meer mensen actief mee willen doen, hoe meer bewoners zelf iets kunnen betekenen voor hun eigen leefomgeving”.

Aart, geboren Hoevelaker, woont zo’n 20 jaar in de binnenstad. Hij is betrokken bij de piano en orgelzaak van zijn schoonfamilie. Zelf heeft hij altijd voor regionale kranten gewerkt en is momenteel zelfstandige in online marketing. Pietsje woont 45 jaar in Nijkerk en heeft met haar verpleegkundige achtergrond in verschillende management functies in de zorg gewerkt. Haar werkzame leven sloot ze af bij Alzheimer Nederland als regiocoördinator. Toon woont dik 33 jaar in Nijkerk en heeft een verleden in de spoorsector als projectleider en zelfstandig ondernemer. Hij was lid van het eerste platform binnenstad.