NIEUWS

Nieuw bestuur Platform

Het nieuwe bestuur van het Platform is bekend. Dieter van de Castel neemt de voorzittershamer over van Han Verhoog, en van de drie “pijlers” Gemeente Nijkerk, Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV) en de Vereniging Vastgoed Nijkerk (VVN) nemen elk twee vertegenwoordigers in het bestuur zitting. Zodra de vierde “pijler”, die van de bewoners van de binnenstad, georganiseerd is, zullen ook twee vertegenwoordigers van deze groep hun plaats in het bestuur krijgen.

Het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 is ontworpen als een gelijkwaardige samenwerking tussen de Gemeente, NOV, VVN en de bewoners van de binnenstad, dus de partijen die een direct belang bij een bruisende binnenstad hebben. Voor de Gemeente maken wethouder Wim Oosterwijk en Erik Praas (procesbegeleider bij de Gemeente Nijkerk) deel uit van het nieuwe bestuur. De NOV wordt vertegenwoordigd door Gert Renes en Jan Folkers, en de VVN door Nicky Moesman en Jan Bijvank. De nieuwe voorzitter Dieter van de Castel is oud notaris en heeft momenteel diverse bestuursfuncties in Nijkerkse organisaties. Naast een bestuur komen er net als bij het huidige Platform werkgroepen die de plannen concreet maken en uitvoeren.

Dieter van de Castel: “Ik zie er naar uit het vele en goede werk dat het Platform Binnenstad Nijkerk gedurende de afgelopen jaren heeft gedaan, mede voort te zetten. Het is goed dat de meest relevante belanghebbenden een directe invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen in de binnenstad. Dit zal de efficiëntie en de effectiviteit van het werk ten goede komen. Veel dank gaat uit naar de leden van de Regiegroep die de afgelopen jaren dit hele proces begeleid hebben en daarmee een stevige basis hebben gelegd voor de toekomstige ontwikkelingen.”
Uitgaand voorzitter Han Verhoog: “Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe team uitstekend toegerust is om, baserend op de tot nu toe bereikte resultaten, de binnenstad van Nijkerk nog aantrekkelijker te maken en zodoende meer bezoekers en bedrijvigheid aan te trekken. Namens de “oude’ Regiegroep wens ik hen van harte veel succes met deze mooie opgave. Vanuit de Stichting Citymarketing Nijkerk blijf ik nauw betrokken bij dit werk.”

Het nieuwe bestuur zal eind mei het werk van de huidige Regiegroep overnemen.