NIEUWS

Vernieuwd Platform van start

Het Platform Binnenstad Nijkerk heeft een plan gemaakt voor verdere professionalisering. Dit om ook op lange termijn de ambities voor een aantrekkelijke binnenstad waar te kunnen maken. Het plan is goedgekeurd door het college van B&W en de besturen van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV) en de Vereniging Vastgoed Nijkerk (VVN). Het vernieuwde Platform kan hiermee van start!

Het Platform Binnenstad Nijkerk is in 2016 opgericht als vrijwilligersorganisatie, als burgerparticipatie. Dit heeft veel opgeleverd, maar vraagt ook veel inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog diverse andere partijen actief voor de binnenstad, zoals bijvoorbeeld de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV).

Het nieuwe Platform Binnenstad Nijkerk is ontworpen om het werk voor de binnenstad zoveel mogelijk bij elkaar te brengen in een steviger gestructureerde organisatie die functioneert als “het bedrijf van de binnenstad”. Het wordt een gelijkwaardige samenwerking tussen de NOV, VVN, bewoners van de binnenstad en de gemeente, dus de partijen die een direct belang bij een bruisende binnenstad hebben. Er wordt in overleg met elkaar bepaald wat er gaat gebeuren.

Naast een bestuur zijn er net werkgroepen die de plannen concreet maken en uitvoeren. De oude werkgroepen zullen grotendeels in de nieuwe overgaan, waarbij zoveel mogelijk alle belanghebbenden vertegenwoordigd zullen zijn.